.۱
طی روزهای اخیر بیت‌کوین‌های موجود در صرافی‌ها با کاهش شدیدی مواجه شده‌اند با …

.۱ طی روزهای اخیر بیت‌کوین‌های موجود در صرافی‌ها با کاهش شدیدی مواجه شده‌اند با …

.۱ طی روزهای اخیر بیت‌کوین‌های موجود در صرافی‌ها با کاهش شدیدی مواجه شده‌اند با رسیدن به کمتر از ۲.۵ میلیون کوین، به کمترین میزان از سال ۲۰۱۹ رسیده است. .۲ با برسی Netflow نیز می‌توان دید که برآیند صرافی‌ها طی روز گذشته کاهش بیش از ۱۸ هزار بیت‌کوین را نشان می‌دهد که...