.۱
پس از آنکه اتریوم نتوانست از مقاومت ۲۷۵۰ دلاری عبور کند، بار دیگر به محدوده ۲…

.۱ پس از آنکه اتریوم نتوانست از مقاومت ۲۷۵۰ دلاری عبور کند، بار دیگر به محدوده ۲…

.۱ پس از آنکه اتریوم نتوانست از مقاومت ۲۷۵۰ دلاری عبور کند، بار دیگر به محدوده ۲۵۰۰ دلار رسید که حمایت بسیار مهمی برای اتریوم است. در صورت ریزش بیشتر، محدوده ۲۳۰۰ دلار می‌تواند اصلی‌ترین حمایت قیمت باشد. .۲ با دیدگاهی دیگر، اتریوم در تایم‌فریم ۴ ساعته در حال تکمیل...