.
ارز‌دیجیتال سنتریک سواپ در عرض یک ماه رشد ۱۰۰۰درصدی را به ثبت رسانده است.
.
ای…

. ارز‌دیجیتال سنتریک سواپ در عرض یک ماه رشد ۱۰۰۰درصدی را به ثبت رسانده است. . ای…

. ارز‌دیجیتال سنتریک سواپ در عرض یک ماه رشد ۱۰۰۰درصدی را به ثبت رسانده است. . این رمز‌ارز پس از اصلاح قیمتی در ماه سپتامبر رالی خود را آغاز نمود و اکنون ۲۰۰٪‌ بالاتر از قله قیمتی خود معامله می‌شود! . از دلایل این رشد شدید و برق آسا این رمز‌ارزها پروژه های جدید همکاری...