.
میم‌کوین فلوکی سال جدید را با رشد ۱۰.۰۷ درصدی شروع کرد و با تبریک سال جدید به …

. میم‌کوین فلوکی سال جدید را با رشد ۱۰.۰۷ درصدی شروع کرد و با تبریک سال جدید به …

. میم‌کوین فلوکی سال جدید را با رشد ۱۰.۰۷ درصدی شروع کرد و با تبریک سال جدید به دارندگان خود خاطرنشان کرد که سال ۲۰۲۱ برای بازار ارزهای دیجیتال و همچنین فلوکی سال تحول‌آفرینی بوده است. تیم فلوکی این نوید را به سرمایه‌گذاران خود داده است که سال ۲۰۲۲ سال تسلط فلوکی بر...