.
محدوده ۱.۰۲۲ تا ۱.۰۳۳ تریلیون دلار حمایت مهمی برای Total 2 محسوب می‌شود و واکن…

. محدوده ۱.۰۲۲ تا ۱.۰۳۳ تریلیون دلار حمایت مهمی برای Total 2 محسوب می‌شود و واکن…

. محدوده ۱.۰۲۲ تا ۱.۰۳۳ تریلیون دلار حمایت مهمی برای Total 2 محسوب می‌شود و واکنش به آن کاملا در نمودار مشخص است. . هنوز برای در نظر گرفتن این واکنش به‌عنوان یک حرکت صعودی زود است؛ مگر اینکه Total 2 مقاومت ۱.۱۲۴ تریلیون دلار را بشکند. اگر Total 2 موفق به تثبیت بالای...