.
خرید اخیر ذخیره این کشور آمریکای لاتین را به حدود ۱۱۲۰ بیت‌کوین رسانده است.
.
…

. خرید اخیر ذخیره این کشور آمریکای لاتین را به حدود ۱۱۲۰ بیت‌کوین رسانده است. . …

. خرید اخیر ذخیره این کشور آمریکای لاتین را به حدود ۱۱۲۰ بیت‌کوین رسانده است. . نایب بوکله، رئیس جمهور السالوادور، امروز در توییتی اعلام کرد: از افت اخیر قیمت بیت‌کوین استفاده کرده و ۴۲۰ بیت‌کوین جدید به ذخیره بیت‌کوینی اضافه کرده است. . وی افزود: این یک انتظار طولانی...