.1
شاخص Open Interest معاملات فیوچرز در صرافی کراکن به ۱۱۲,۹۷۰,۰۵۷ دلار رسید که …

.1 شاخص Open Interest معاملات فیوچرز در صرافی کراکن به ۱۱۲,۹۷۰,۰۵۷ دلار رسید که …

.1 شاخص Open Interest معاملات فیوچرز در صرافی کراکن به ۱۱۲,۹۷۰,۰۵۷ دلار رسید که این مقدار، کمترین میزان در 5 ماه گذشته است. .2 در ریزش اخیر، درصد لیکوئید شدن معاملات لانگ افزایش قابل توجهی داشت که باعث احتیاط معاملگران شده در استفاده از معاملات اهرم‌دار شده است. ....