در این نظر‌‌سنجی که بیش از ۱۲۳ هزار نفر شرکت کرده‌اند،‌۶.۳٪ درصد بیت‌کوین را ۵۰۰…

در این نظر‌‌سنجی که بیش از ۱۲۳ هزار نفر شرکت کرده‌اند،‌۶.۳٪ درصد بیت‌کوین را ۵۰۰…

در این نظر‌‌سنجی که بیش از ۱۲۳ هزار نفر شرکت کرده‌اند،‌۶.۳٪ درصد بیت‌کوین را ۵۰۰ هزار دلار، ۱۵.۳٪ بیت‌کوین را ۲۸۸ هزار دلار، ۴۵.۷ ٪ بیت‌کوین را ۱۰۰هزار دلار و ۳۲.۷ ٪‌بیتکوین را زیر ۱۰۰ هزار دلار تا قبل کریسمس پیش‌بینی کرده‌اند. نکته قابل توجه دیگر این می‌باشد که...