.

رمز‌ارز موفق گراف در حال حاضر با قیمت ۱٬۲۴ دلار معامله می‌شود که دقیقا پشت سد…

. رمز‌ارز موفق گراف در حال حاضر با قیمت ۱٬۲۴ دلار معامله می‌شود که دقیقا پشت سد…

. رمز‌ارز موفق گراف در حال حاضر با قیمت ۱٬۲۴ دلار معامله می‌شود که دقیقا پشت سد مقاومت ۱٬۳۰ دلار قرار گرفته است. . در صورت شکست و تثبیت محدوده ۱٬۳۰ دلار و پولبک احتمالی به این سطح این ارز می‌تواند به سمت محدود سقف تاریخی خود ۲٬۸۸ دلار حرکت کند. . در تحلیل تکنیکال بلند...