.
شیبا همچنان به توکن‌سوزی‌های خود ادامه می‌دهد و ۱۴۰.۷ میلیون توکن دیگر را هم د…

. شیبا همچنان به توکن‌سوزی‌های خود ادامه می‌دهد و ۱۴۰.۷ میلیون توکن دیگر را هم د…

. شیبا همچنان به توکن‌سوزی‌های خود ادامه می‌دهد و ۱۴۰.۷ میلیون توکن دیگر را هم در آخرین اقدام خود سوزانده است. در تاریخ ۱۲ مارس، ۱۱ میلیون توکن سوزانده شده و این‌طور برمی‌آید که شیبا یکی از بزرگ‌ترین توکن‌سوزی‌های خود را در چند ماه اخیر رقم زده است. . برخی تحلیل‌گران...