.
بنابر اطلاعیه کنگره آمریکا، ساعت ۱۴:۱۵ دقیقه امروز، کمیته روابط خارجی سنای آمر…

. بنابر اطلاعیه کنگره آمریکا، ساعت ۱۴:۱۵ دقیقه امروز، کمیته روابط خارجی سنای آمر…

. بنابر اطلاعیه کنگره آمریکا، ساعت ۱۴:۱۵ دقیقه امروز، کمیته روابط خارجی سنای آمریکا جلسه‌ای غیرعلنی را در خصوص روند مذاکرات وین به ریاست باب منندز برگزار کرده است. رابرت مالی، نماینده ایالات متحده آمریکا در امور ایران نیز در این جلسه گزارشی از مذاکرات وین ارائه خواهد...