سال گذشته ۱٬۴۵۰ مرکز مجاز استخراج پرشیا بلاکچین راه‌اندازی شده است

سال گذشته ۱٬۴۵۰ مرکز مجاز استخراج پرشیا بلاکچین راه‌اندازی شده است

ادعای عجیب توانیر: سال گذشته ۱٬۴۵۰ مرکز مجاز استخراج پرشیا بلاکچین راه‌اندازی شده است ادعای عجیب توانیر: سال گذشته ۱٬۴۵۰ مرکز مجاز استخراج پرشیا بلاکچین راه‌اندازی شده است – پرشیا بلاکچین اخبار استخراج مجری طرح تأمین برق مراکز استخراج شرکت توانیر که یکی از...