.
چین ۱۵ شهر و ۱۶۴ نهاد مختلف از جمله شرکت‌های سرمایه‌گذاری، دانشگاه‌ها، بیمارست…

. چین ۱۵ شهر و ۱۶۴ نهاد مختلف از جمله شرکت‌های سرمایه‌گذاری، دانشگاه‌ها، بیمارست…

. چین ۱۵ شهر و ۱۶۴ نهاد مختلف از جمله شرکت‌های سرمایه‌گذاری، دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و گروه‌های صنعتی را انتخاب کرده است تا به‌صورت آزمایشی فناوری بلاک‌چین را روی آن‌ها اجرا کند. . چین در این اقدام در نظر دارد تا با استفاده از فناوری بلاک‌چین، به تسهیل اشتراک‌گذاری...