.
جریان ورودی تتر به صرافی‌ها (میانگین متحرک ۷ روزه) به کف ۱۵ ماهه در عدد ۱۶،۷۸۷…

. جریان ورودی تتر به صرافی‌ها (میانگین متحرک ۷ روزه) به کف ۱۵ ماهه در عدد ۱۶،۷۸۷…

. جریان ورودی تتر به صرافی‌ها (میانگین متحرک ۷ روزه) به کف ۱۵ ماهه در عدد ۱۶،۷۸۷،۳۰۲.۲۵۵ رسیده است. کف ۱۵ ماهه قبلی در عدد ۱۶،۸۸۴،۴۴۵.۴۰۵ و تاریخ ۱۰ دسامبر ۲۰۲۰ مشاهده شده بود. . نکته مهم اینکه کاهش جریان ورودی تتر به صرافی به معنی کاهش سرعت افزایش قدرت خرید در صرافی...