.
بنابر گزارش‌ها در تاریخ ۲۶ دسامبر ۱۷۶ میلیون توکن شیبا سوزانده خواهد شد. گفتنی…

. بنابر گزارش‌ها در تاریخ ۲۶ دسامبر ۱۷۶ میلیون توکن شیبا سوزانده خواهد شد. گفتنی…

. بنابر گزارش‌ها در تاریخ ۲۶ دسامبر ۱۷۶ میلیون توکن شیبا سوزانده خواهد شد. گفتنی است شیبا از ماه اکتبر تاکنون ۶۴۱.۳ میلیون کوین سوزانده است. . بیش از نیم میلیارد کوین شیبا اینو توسط این پروژه آنلاین از اکتبر سوزانده شده و آن‌ها قصد دارند ۱۷۶ میلیون کوین دیگر را تنها...