.
کره‌جنوبی قصد دارد ۱۸۷.۷ میلیون دلار در پروژه‌های متاورسی سرمایه‌گذاری کند تا …

. کره‌جنوبی قصد دارد ۱۸۷.۷ میلیون دلار در پروژه‌های متاورسی سرمایه‌گذاری کند تا …

. کره‌جنوبی قصد دارد ۱۸۷.۷ میلیون دلار در پروژه‌های متاورسی سرمایه‌گذاری کند تا قدمی برای رشد این پلتفرم‌ها بردارد. کره‌جنوبی امیدوار است که فرصت‌های شغلی و سرمایه‌گذاری جدیدی در متاورس ایجاد شده و راه برای فناوری جدید هموار شود. . وزارت ارتباطات کره جنوبی اعلام کرده...