۱.
هش‌ریت بیت‌کوین ۳۱٪ جهش داشته و ظرف یک روز از ۱۸۸ اگزاهش بر ثانیه به ۲۴۸ اگزا…

۱. هش‌ریت بیت‌کوین ۳۱٪ جهش داشته و ظرف یک روز از ۱۸۸ اگزاهش بر ثانیه به ۲۴۸ اگزا…

۱. هش‌ریت بیت‌کوین ۳۱٪ جهش داشته و ظرف یک روز از ۱۸۸ اگزاهش بر ثانیه به ۲۴۸ اگزاهش بر ثانیه رسیده است. افزایش هش‌ریت امنیت شبکه را بیشتر و احتمال حمله ۵۱٪ به آن را کمتر می‌کند. تحلیل‌گران بر این باورند که رشد هش‌ریت همچنان ادامه خواهد ‌داشت. ۲. در حال حاضر ماینرهای...