.
کوین‌بیس اعلام کرده است که قصد دارد در سال ۲۰۲۲ حدود ۲۰۰۰ کارمند در تیم محصولا…

. کوین‌بیس اعلام کرده است که قصد دارد در سال ۲۰۲۲ حدود ۲۰۰۰ کارمند در تیم محصولا…

. کوین‌بیس اعلام کرده است که قصد دارد در سال ۲۰۲۲ حدود ۲۰۰۰ کارمند در تیم محصولات، مهندسی و طراحی خود استخدام کند. این صرافی ارز دیجیتال برای مقیاس‌بندی محصولات موجود و ساخت محصولات جدید به نیروهای بیشتری نیاز دارد. . مدیر ارشد تامین نیروی کوین‌بیس در این زمینه گفته...