.

در سال ۲۰۰۳ بازی آنلاینی با نام سکند لایف در سبک با سیمز منتشر شد. در این گیم…

. در سال ۲۰۰۳ بازی آنلاینی با نام سکند لایف در سبک با سیمز منتشر شد. در این گیم…

. در سال ۲۰۰۳ بازی آنلاینی با نام سکند لایف در سبک با سیمز منتشر شد. در این گیم شما امکان تجربه زندگی به صورت آنلاین را دارید. . وی براین معتقد است که استفاده‌کردن از واژه متاورس برای محصولات کنونی این حوزه غلط است و آینده‌ای مبتنی بر NFT بسیار دور است و این زمینه...