‌
در اینجا تصویری واضع تر از موجودی بیت‌کوین در صرافی‌ها از سقوط مارس ۲۰۲۰تا امر…

‌ در اینجا تصویری واضع تر از موجودی بیت‌کوین در صرافی‌ها از سقوط مارس ۲۰۲۰تا امر…

‌ در اینجا تصویری واضع تر از موجودی بیت‌کوین در صرافی‌ها از سقوط مارس ۲۰۲۰تا امروز آمده است. موجودی بیت کوین در همه صرافی‌ها از تاریخ ۳/۱۴/۲۰۲۰تقریباً ۵۹۰هزار عدد کاهش یافته است. Huobi و Binance اساسی‌ترین تغییر را در ذخیره بیت‌کوین داشته‌اند. در Gemini & FTX به...