.
درصد توزیع سرمایه در میان سرمایه‌گذاران آمریکایی:
۱۱٪ طلا (۲۰۲۰)
۲۶٪ بیت‌کوین …

. درصد توزیع سرمایه در میان سرمایه‌گذاران آمریکایی: ۱۱٪ طلا (۲۰۲۰) ۲۶٪ بیت‌کوین …

. درصد توزیع سرمایه در میان سرمایه‌گذاران آمریکایی: ۱۱٪ طلا (۲۰۲۰) ۲۶٪ بیت‌کوین (۲۰۲۱) سهام ۵۶٪ (۲۰۲۱) . داده‌ها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری بر بیت‌کوین در سه سال اخیر رشد سه برابری داشته و این در حالی است که نرخ سرمایه‌گذاری بر طلا و سهام همچنان ثابت و راکد...