.
رونالدینیو در حساب توییتر رسمی خود نوشت:
مجموعه NFTهای خاص من در فوریه ۲۰۲۲را …

. رونالدینیو در حساب توییتر رسمی خود نوشت: مجموعه NFTهای خاص من در فوریه ۲۰۲۲را …

. رونالدینیو در حساب توییتر رسمی خود نوشت: مجموعه NFTهای خاص من در فوریه ۲۰۲۲را رونمایی خواهم کرد. . با جمع آوری این NFTها می‌توانید در متاورس شرتوم باهم ملاقات و لحظات جالبی را تجربه کنیم. . آغاز فعالیت این ستاره فوتبال در متاورس، می‌تواند موجی جدید ایجاد کند؟ ....