.
قیمت بیت‌کوین در چهار روز گذشته ۱۷.۴٪ افزایش داشته است. در این بازه زمانی ۲۲۹….

. قیمت بیت‌کوین در چهار روز گذشته ۱۷.۴٪ افزایش داشته است. در این بازه زمانی ۲۲۹….

. قیمت بیت‌کوین در چهار روز گذشته ۱۷.۴٪ افزایش داشته است. در این بازه زمانی ۲۲۹.۲ میلیون دلار از موقعیت‌های فروش در بازار پرپچوال بیت‌کوین لیکویید شده‌اند. . برآیند نرخ فاندینگ بازار پرپچوال بیت‌کوین وارد محدوده منفی شده و این امر حکایت از باز شدن بیشتر موقعیت‌های...