.
قیمت BNB در حال حاضر در کف کانال صعودی خود و در بالای محدوده حمایتی ۲۳۰ قرار د…

. قیمت BNB در حال حاضر در کف کانال صعودی خود و در بالای محدوده حمایتی ۲۳۰ قرار د…

. قیمت BNB در حال حاضر در کف کانال صعودی خود و در بالای محدوده حمایتی ۲۳۰ قرار دارد و به‌خوبی به آن واکنش نشان داده است. در صورت صعود می‌توان میانگین متحرک ۲۵۰ روزه و خط میانجی کانال را به‌عنوان اهداف قیمتی در نظر گرفت؛ اگرچه نمودار پس از برخورد قبلی به کف کانال، روند...