.
تعداد بیت‌کوین‌های با بیش از ۱۰ سال طول عمر به سقف تاریخی ۲،۳۸۷،۵۲۵.۰۸۳ رسیده …

. تعداد بیت‌کوین‌های با بیش از ۱۰ سال طول عمر به سقف تاریخی ۲،۳۸۷،۵۲۵.۰۸۳ رسیده …

. تعداد بیت‌کوین‌های با بیش از ۱۰ سال طول عمر به سقف تاریخی ۲،۳۸۷،۵۲۵.۰۸۳ رسیده است. این بیت‌کوین‌ها بیش از ۱۰ سال است که از جای خود تکان نخورده‌اند و شامل موجودی هولدر‌های بلندمدت و بیت‌کوین‌های گم شده در شبکه می‌شوند. . به نظر شما چه تعداد از این بیت‌کوین‌ها گم...