.
موجودی بیت‌کوین‌ها در همه صرافی‌ها با افت اخیر خود به ۲،۴۱۲،۰۲۳ رسیده و کف چها…

. موجودی بیت‌کوین‌ها در همه صرافی‌ها با افت اخیر خود به ۲،۴۱۲،۰۲۳ رسیده و کف چها…

. موجودی بیت‌کوین‌ها در همه صرافی‌ها با افت اخیر خود به ۲،۴۱۲،۰۲۳ رسیده و کف چهارساله خود را شکسته است. آخرین باری که این شاخص در این عدد قرار داشت، اول آگوست ۲۰۱۸ بود. . به نظر شما چه عاملی باعث تغییر روند در این شاخص می‌شود؟ . منبع: پرشیابلاکچین . اهمیت: مهم ....