.
.۱
نرخ NVT اتریوم سقف ۱ ماهه خود را شکسته و به عدد ۲،۴۷۷ رسیده است. NVT اتریوم…

. .۱ نرخ NVT اتریوم سقف ۱ ماهه خود را شکسته و به عدد ۲،۴۷۷ رسیده است. NVT اتریوم…

. .۱ نرخ NVT اتریوم سقف ۱ ماهه خود را شکسته و به عدد ۲،۴۷۷ رسیده است. NVT اتریوم از تقسیم مارکت‌کپ به حجم تراکنش‌های روزانه اتریوم محاسبه می‌شود و معادل P/E در بازار سهام است. ۲. حجم اتریوم خروجی از صرافی‌ها (میانگین متحرک ۷ روزه)، به کف ۱۳ ماهه خود در عدد ۱۶.۷ میلیون...