:
۳توصیه از تیموسی اسلاتر:
بعد از پایان هر معامله این  سوال ها را از خودتان بپرس…

: ۳توصیه از تیموسی اسلاتر: بعد از پایان هر معامله این سوال ها را از خودتان بپرس…

: 🗣۳توصیه از تیموسی اسلاتر: 🖋📖بعد از پایان هر معامله این سوال ها را از خودتان بپرسید و آنها را به صورت مکتوب نگه دارید،قبل از شروع سرمایه گذاری یا معامله جدید پاسخ آنها را برای خود بررسی کنید . 📌بررسی این موارد نتایج اعجاب انگیزی را در معاملات بعدی برای شما رقم خواهد...