.
همان‌طور که در آنالیزهای بیت‌کوین اشاره شده بود، بازه قیمتی بین ۳۰۸۰۰ تا ۲۸۶۰۰…

. همان‌طور که در آنالیزهای بیت‌کوین اشاره شده بود، بازه قیمتی بین ۳۰۸۰۰ تا ۲۸۶۰۰…

. همان‌طور که در آنالیزهای بیت‌کوین اشاره شده بود، بازه قیمتی بین ۳۰۸۰۰ تا ۲۸۶۰۰ دلار همچنان برای بیت‌کوین حفظ شده است. این بازه از اهمیت بالایی برخوردار است و خروج از هر سمتی می‌تواند باعث شکل گیری روندی به همان سمت شود. . از طرفی درجا زدن بیت‌کوین در این محدوده نشان...