۱.
دیروز به‌طور خالص ۳،۱۹۳ بیت‌کوین وارد صرافی‌ها شد. اگرچه ورود بیت‌کوین به صرا…

۱. دیروز به‌طور خالص ۳،۱۹۳ بیت‌کوین وارد صرافی‌ها شد. اگرچه ورود بیت‌کوین به صرا…

۱. دیروز به‌طور خالص ۳،۱۹۳ بیت‌کوین وارد صرافی‌ها شد. اگرچه ورود بیت‌کوین به صرافی اندکی افزایش داشته است، وضعیت متعادل بوده و ورودی یا خروجی غیر عادی مشاهده نشده است. ۲. دیروز به‌طور خالص ۱۰،۴۹۹.۳۴ اتریوم از صرافی‌ها خارج شد. جریان خالص اتریوم در صرافی‌ها کمی به‌سمت...