.۱
بیت‌کوین همچنان باقدرت روند نزولی خود را حفظ کرده و با شکست محدوده ۳۲۹۰۰ دلار…

.۱ بیت‌کوین همچنان باقدرت روند نزولی خود را حفظ کرده و با شکست محدوده ۳۲۹۰۰ دلار…

.۱ بیت‌کوین همچنان باقدرت روند نزولی خود را حفظ کرده و با شکست محدوده ۳۲۹۰۰ دلار که مهم‌ترین حمایت میان‌مدت این ارز بود، حتی برای دقایقی به زیر ۲۹۷۵۰ دلار نیز رسید. محدوده ۲۸۸۰۰ تا ۳۰ هزار دلار محدوده بسیار مهمی است و بیت‌کوین درگذشته بارها از این ناحیه برگشت‌هایی را...