۱.
بیت‌کوین در حال حاضر بین حمایت و مقاومت خود در سطوح ۴۰۵۰۰ و ۳۳۰۰۰ معامله می‌ش…

۱. بیت‌کوین در حال حاضر بین حمایت و مقاومت خود در سطوح ۴۰۵۰۰ و ۳۳۰۰۰ معامله می‌ش…

۱. بیت‌کوین در حال حاضر بین حمایت و مقاومت خود در سطوح ۴۰۵۰۰ و ۳۳۰۰۰ معامله می‌شود. قیمت در تایم فریم ۴ساعته در یک الگوی مثلث متقارن قرار دارد و به نظر می‌رسد که در حال شکست آن به سمت بالاست. در صورت تکمیل شکست و تثبیت بالای این محدوده، قیمت ممکن است بار دیگر سطوح...