.
بیت‌کوین در حال حاضر در قیمت ۳۷۸۰۰ زیر محدوده مهم ۴۰۵۰۰ معامله می‌شود. برای در…

. بیت‌کوین در حال حاضر در قیمت ۳۷۸۰۰ زیر محدوده مهم ۴۰۵۰۰ معامله می‌شود. برای در…

. بیت‌کوین در حال حاضر در قیمت ۳۷۸۰۰ زیر محدوده مهم ۴۰۵۰۰ معامله می‌شود. برای در نظر گرفتن سناریو‌های صعودی برای بیت‌کوین، قیمت حتما باید از مقاومت ۴۰۵۰۰ عبور کند. حمایت مهم بعدی ۳۴۵۰۰ است و اگر کندل روزانه‌ای زیر این قیمت بسته شود، باید آماده ریزش تا سطح ۲۸ الی ۳۰...