.
بنیاد لونا برای پشتوانه استیبل‌کوین خود یعنی UST ۳۷،۸۶۳ بیت‌کوین دیگر به ارز ۱…

. بنیاد لونا برای پشتوانه استیبل‌کوین خود یعنی UST ۳۷،۸۶۳ بیت‌کوین دیگر به ارز ۱…

. بنیاد لونا برای پشتوانه استیبل‌کوین خود یعنی UST ۳۷،۸۶۳ بیت‌کوین دیگر به ارز ۱.۵ میلیارد دلار خریداری کرده‌است. این خرید خارج از صرافی به کمک کارگزاری جنسیس و بخش دیگر آن توسط شرکتا سرمایه‌گذاری Three Arrows Capital انجام شده است. . جزئیات معامله به این صورت است که...