.
مایکرواستراتژی در حال حاضر دارای ۱۲۵۰۵۱ بیت‌کوین است که باارزش ۳.۷۸ میلیارد دل…

. مایکرواستراتژی در حال حاضر دارای ۱۲۵۰۵۱ بیت‌کوین است که باارزش ۳.۷۸ میلیارد دل…

. مایکرواستراتژی در حال حاضر دارای ۱۲۵۰۵۱ بیت‌کوین است که باارزش ۳.۷۸ میلیارد دلار با میانگین قیمت ۳۰۲۰۰ دلار به‌ازای هر بیت‌کوین خریداری شده است. این شرکت زیان خالص ۱۴۶.۶ میلیون دلاری ناشی از هزینه‌های کاهش ارزش دارایی‌های بیت‌کوین خود را گزارش کرد. . این زیان‌ها...
.
مایکرواستراتژی در حال حاضر دارای ۱۲۵۰۵۱ بیت‌کوین است که باارزش ۳.۷۸ میلیارد دل…

. مایکرواستراتژی در حال حاضر دارای ۱۲۵۰۵۱ بیت‌کوین است که باارزش ۳.۷۸ میلیارد دل…

. مایکرواستراتژی در حال حاضر دارای ۱۲۵۰۵۱ بیت‌کوین است که باارزش ۳.۷۸ میلیارد دلار با میانگین قیمت ۳۰۲۰۰ دلار به‌ازای هر بیت‌کوین خریداری شده است. این شرکت زیان خالص ۱۴۶.۶ میلیون دلاری ناشی از هزینه‌های کاهش ارزش دارایی‌های بیت‌کوین خود را گزارش کرد. . این زیان‌ها...