.
بیت‌کوین در تایم فریم ۴ ساعته، پس از ایجاد کف ۳۸۲۰۰ بازگشتی را به سمت بالا انج…

. بیت‌کوین در تایم فریم ۴ ساعته، پس از ایجاد کف ۳۸۲۰۰ بازگشتی را به سمت بالا انج…

. بیت‌کوین در تایم فریم ۴ ساعته، پس از ایجاد کف ۳۸۲۰۰ بازگشتی را به سمت بالا انجام داد و کندل روزانه آن بالای ۴۰ هزار بسته شد و در حال حاضر در محدوده ۴۰۵۰۰ دلار قرار دارد. برای بیت‌کوین می‌توان کانالی نزولی رسم کرد که واکنش‌های خوبی به میانه آن در گذشته ثبت‌ شده است....