.
بیت‌کوین پس از آغاز حرکتی صعودی از محدوده ۳۸۵۰۰ دلار، حالا به سطح ۴۲ هزار دلار…

. بیت‌کوین پس از آغاز حرکتی صعودی از محدوده ۳۸۵۰۰ دلار، حالا به سطح ۴۲ هزار دلار…

. بیت‌کوین پس از آغاز حرکتی صعودی از محدوده ۳۸۵۰۰ دلار، حالا به سطح ۴۲ هزار دلاری رسیده است. این مقاومت از روز گذشته با قدرت جلوی افزایش قیمت را گرفته است؛ اما برای ادامه روند شکست و تثبیت بالای آن ضروری است. . قیمت تا محدوده ۴۴ هزار دلار مقاومت‌هایی از جمله خط میانه...