‌
۱.
دیروز ۳۸۷ بیت‌کوین به‌طور خالص وارد صرافی‌ها شده است. حجم جریان خالص بیت‌کو…

‌ ۱. دیروز ۳۸۷ بیت‌کوین به‌طور خالص وارد صرافی‌ها شده است. حجم جریان خالص بیت‌کو…

‌ ۱. دیروز ۳۸۷ بیت‌کوین به‌طور خالص وارد صرافی‌ها شده است. حجم جریان خالص بیت‌کوین به صرافی‌ها در دو هفته گذشته به سمت جریان ورودی سنگینی می‌کند. ۲. دیروز ۲۹۶۲۵ اتریوم به‌طور خالص وارد صرافی‌ها شد و حجم جریان خالص اتریوم به صرافی‌ها در دو هفته گذشته به سمت جریان ورودی...