.
بیت‌کوین امروز حمایت ۳۹۵۰۰ دلاری خود را به‌سمت پایین شکست و این حمایت معتبر را…

. بیت‌کوین امروز حمایت ۳۹۵۰۰ دلاری خود را به‌سمت پایین شکست و این حمایت معتبر را…

. بیت‌کوین امروز حمایت ۳۹۵۰۰ دلاری خود را به‌سمت پایین شکست و این حمایت معتبر را از دست داد. سطح ۳۸۵۰۰ دلار تا این لحظه توانسته مانع ریزش بیشتر قیمت شود؛ چراکه این سطح از نظر تحلیل آن‌چین نیز حمایت بسیار معتبری است. . در صورت ریزش بیشتر، هدف اصلی بیت‌کوین سطح ۳۷۰۰۰ تا...