۱.
قیمت بیت‌کوین در ۱۵ ساعت گذشته ۱۰ درصد رشد داشته و از قیمت ۴۰۵۰۰ عبور کرده اس…

۱. قیمت بیت‌کوین در ۱۵ ساعت گذشته ۱۰ درصد رشد داشته و از قیمت ۴۰۵۰۰ عبور کرده اس…

۱. قیمت بیت‌کوین در ۱۵ ساعت گذشته ۱۰ درصد رشد داشته و از قیمت ۴۰۵۰۰ عبور کرده است؛ با این حال شکست هنوز تکمیل نشده است. باید منتظر ماند و دید که قیمت می‌تواند بالای این محدوده و خط روند نزولی به مسیر خود ادامه دهد یا خیر. کاهش آدرس‌ وال‌ها هم‌زمان با رشد قیمت را باید...
.
بیت‌کوین در حال حاضر در قیمت ۳۷۸۰۰ زیر محدوده مهم ۴۰۵۰۰ معامله می‌شود. برای در…

. بیت‌کوین در حال حاضر در قیمت ۳۷۸۰۰ زیر محدوده مهم ۴۰۵۰۰ معامله می‌شود. برای در…

. بیت‌کوین در حال حاضر در قیمت ۳۷۸۰۰ زیر محدوده مهم ۴۰۵۰۰ معامله می‌شود. برای در نظر گرفتن سناریو‌های صعودی برای بیت‌کوین، قیمت حتما باید از مقاومت ۴۰۵۰۰ عبور کند. حمایت مهم بعدی ۳۴۵۰۰ است و اگر کندل روزانه‌ای زیر این قیمت بسته شود، باید آماده ریزش تا سطح ۲۸ الی ۳۰...
۱.
بیت‌کوین در حال حاضر بین حمایت و مقاومت خود در سطوح ۴۰۵۰۰ و ۳۳۰۰۰ معامله می‌ش…

۱. بیت‌کوین در حال حاضر بین حمایت و مقاومت خود در سطوح ۴۰۵۰۰ و ۳۳۰۰۰ معامله می‌ش…

۱. بیت‌کوین در حال حاضر بین حمایت و مقاومت خود در سطوح ۴۰۵۰۰ و ۳۳۰۰۰ معامله می‌شود. قیمت در تایم فریم ۴ساعته در یک الگوی مثلث متقارن قرار دارد و به نظر می‌رسد که در حال شکست آن به سمت بالاست. در صورت تکمیل شکست و تثبیت بالای این محدوده، قیمت ممکن است بار دیگر سطوح...