.
ارز BNB در حال حاضر با شکست حمایت ۴۰۵ دلار خود در محدوده ۴۰۰ دلار معامله می‌شو…

. ارز BNB در حال حاضر با شکست حمایت ۴۰۵ دلار خود در محدوده ۴۰۰ دلار معامله می‌شو…

. ارز BNB در حال حاضر با شکست حمایت ۴۰۵ دلار خود در محدوده ۴۰۰ دلار معامله می‌شود. شکست این محدوده برای BNB خبر خوبی نیست و احتمال دارد که باعث رسیدن قیمت به محدوده ۳۸۰ دلاری شود. . خط روند صعودی BNB نیز در همان محدوده ۳۸۰ دلاری قرار دارد، اما رسیدن قیمت به MA 100...