.
تعداد بیت‌کوین‌های موجود در صندوق قابل‌معامله Purpose با جهشی بزرگ به ۴۳۷۰۰ بی…

. تعداد بیت‌کوین‌های موجود در صندوق قابل‌معامله Purpose با جهشی بزرگ به ۴۳۷۰۰ بی…

. تعداد بیت‌کوین‌های موجود در صندوق قابل‌معامله Purpose با جهشی بزرگ به ۴۳۷۰۰ بیت‌کوین رسیده و سقف جدیدی را به سقف رسانده است. با در نظر گرفتن شرایط نه‌چندان مساعد بازار، می‌توان این رشد را جالب‌توجه دانست. . این ETF اولین صندوق قابل‌معامله بیت‌کوین بوده که در بازار...