.
طبق اطلاعات فراهم شده توسط حساب Shibburn، در ۳ روز گذشته ۴۴۲ میلیون SHIB توسط …

. طبق اطلاعات فراهم شده توسط حساب Shibburn، در ۳ روز گذشته ۴۴۲ میلیون SHIB توسط …

. طبق اطلاعات فراهم شده توسط حساب Shibburn، در ۳ روز گذشته ۴۴۲ میلیون SHIB توسط ارتش شیبا سوزانده شده است و ۶۲ میلیون از این مقدار در ۲۴ ساعت گذشته از بین رفته‌اند. . با وجود انجام تراکنش‌های توکن‌سوزی متوالی و همکاری با شرکت‌های مختلف برای پذیرش بیشتر، قیمت شیبا در...