.
فشار فروش در ناحیه ۴۵۵۰۰ باعث عدم رشد بیشتر بیت‌کوین شده است. این محدوده یکی ا…

. فشار فروش در ناحیه ۴۵۵۰۰ باعث عدم رشد بیشتر بیت‌کوین شده است. این محدوده یکی ا…

. فشار فروش در ناحیه ۴۵۵۰۰ باعث عدم رشد بیشتر بیت‌کوین شده است. این محدوده یکی از مهم‌ترین مقاومت‌های بیت‌کوین در مسیر صعودی شدن روند است. . این نمودار نشان از تجمع اوردرهای فروش در این ناحیه در صرافی کوین‌بیس دارد و کاملا فشار فروش را به تصویر می‌کشد‌. تا این لحظه...