ماکرو‌استراتژی ۲۴۲.۹ میلیون دلار بیت‌کوین با قیمت میانگین ۴۸٬۰۹۹خریداری کرده‌است…

ماکرو‌استراتژی ۲۴۲.۹ میلیون دلار بیت‌کوین با قیمت میانگین ۴۸٬۰۹۹خریداری کرده‌است…

ماکرو‌استراتژی ۲۴۲.۹ میلیون دلار بیت‌کوین با قیمت میانگین ۴۸٬۰۹۹خریداری کرده‌است و با هدف هولد کردن، مجموع دارایی بیت‌کوین خود را به ۱۱۴٬۰۴۲ افزایش داده است. . مجموع کل سرمایه گذاری این شرکت سرمایه گذاری ۳٬۱۶ بیلیون دلارمی‌باشد که قیمت میانگین کل بیت‌کوین های...