.۱
تعداد آدرس‌های فعال بیت‌کوین (میانگین متحرک ۷روزه) با رسیدن به عدد ۴۸,۹۲۰ پای…

.۱ تعداد آدرس‌های فعال بیت‌کوین (میانگین متحرک ۷روزه) با رسیدن به عدد ۴۸,۹۲۰ پای…

.۱ تعداد آدرس‌های فعال بیت‌کوین (میانگین متحرک ۷روزه) با رسیدن به عدد ۴۸,۹۲۰ پایین‌ترین میزان خود در ۴ ماه اخیر را ثبت کرد. . پایین ترین سطح قبلی با عدد ۴۸,۹۸۹ در ۷ ژانویه ۲۰۲۲ مشاهده شده بود. .۲ مقدار عرضه بیت‌کوین هایی که از آخرین فعالیت آن‌ها به ۵ تا ۷ سال اخیر...