۱.
امروز اول می، گس‌فی شبکه اتریوم رشد عجیبی داشت و میانگین آن به ۴۹۹۷ gwei معاد…

۱. امروز اول می، گس‌فی شبکه اتریوم رشد عجیبی داشت و میانگین آن به ۴۹۹۷ gwei معاد…

۱. امروز اول می، گس‌فی شبکه اتریوم رشد عجیبی داشت و میانگین آن به ۴۹۹۷ gwei معادل ۲۹۰ دلار در هر تراکنش رسید. ۲. هر‌چند این شاخص بعد از چندساعت به حالت نرمال برگشت، اما باعث رشد عجیب درآمد ماینر‌های اتریوم شد. ۳. در بازه زمانی طی شده، درآمد ماینر‌ها در یک ساعت به حدود...