بیت کوین 7 بار متوالی در شکستن مقاومت ۵۰،000 دلاری ناموفق بوده است

بیت کوین 7 بار متوالی در شکستن مقاومت ۵۰،000 دلاری ناموفق بوده است

زمان خبر:4 ثانیه قبلحرکت بیت کوین در ماه مارس (اسفند ۱۴۰۰) ممکن است مانند یک رالی جبران به نظر برسد که بیت کوین را به اوج بازگرداند و به آغاز یک روند صعودی جدید بلندمدت تبدیل شود. اما متأسفانه بیت کوین نتوانسته به ۵۰،۰۰۰ دلار برسد و برای بار هفتم در یک سال گذشته در...