.
بر اساس داده‌های Etherscan، آدرس مرتبط با هک شبکه رونین ۵۵۰۵.۷ اتریوم معادل ۱۱…

. بر اساس داده‌های Etherscan، آدرس مرتبط با هک شبکه رونین ۵۵۰۵.۷ اتریوم معادل ۱۱…

. بر اساس داده‌های Etherscan، آدرس مرتبط با هک شبکه رونین ۵۵۰۵.۷ اتریوم معادل ۱۱ میلیون دلار را منتقل کرده است. این میزان از انتقال کل وجوه منتقل‌شده را به ۲۳۲۵۲ اتریوم معادل ۴۸ میلیون دلار می‌رساند. . این میزان به هفت تراکنش متوالی، طی هفته گذشته تقسیم‌ شده بود و...