.
غول پرداخت رمز‌ارز moonpay در دوره اول جذب سرمایه خود موفق به دریافت ۵۵۵ میلیو…

. غول پرداخت رمز‌ارز moonpay در دوره اول جذب سرمایه خود موفق به دریافت ۵۵۵ میلیو…

. غول پرداخت رمز‌ارز moonpay در دوره اول جذب سرمایه خود موفق به دریافت ۵۵۵ میلیون دلار سرمایه شده است. . این شرکت که اخیرا به دنیا NFTها ورود کرده است، از سرمایه جذب شده در راستا توسعه تیم و فعالیت‌های خود استفاده خواهد کرد. . منبع:cryptoslate . اهمیت:کم . شما از...